tukums.info * Alternatīvs informācijas avots Tukuma novadamc=3
   
  Kopš 2006. gada 1. jūnija
tukums.info * Alternatīvs informācijas avots Tukuma novadam

 

 

Aleksandrs, Doloresa
Sestdiena, 2017. gada 18. novembris.

 

Policijas reids šorīt

::Dažādi::

šoferīte  10. aprīlis. 2012  29 piebildes

Esmu nepatīkami pārsteigta kāda attieksme Tukuma policistiem ir apturot auto uz ceļa.10.04.Šorīt starp Statoil un Vejmaru ceļu policija apturēja gandrīz visus braucošos auto.Tai skaitā arī mani.Pirmkārt nestādijās priekšā policijas darbinieks un nepaskaidroja kāpēc aptur.Vaitad jauni likumi tagad Tukumā???
Apskatot vai ir apskate tā arī palaida tālāk neko nepaskaidrojot- ne labrīt ne uz redzēšanos...

 

Komentāri (29):

1. krēms

4/10/2012 9:39:36

Tie taču ir policisti- tie drīkst... ko grib, kā grib! Uz viņiem likumi un noteikumi neattiecas. Tukumā tas ir īpaši izteikts!
Vajag viņus audzināt- aizrādīt, pamācīt, norādīt uz viņu kļūdām un paviršībām. Rakstīt iesniegumus par viņu neatbilstību, filmēgt viņu neadekvātās rīcības.
Ja visi šoferīši tā rīkosies, ar laiku kaut kas aizķertos viņu tukšajās galviņās!

2. Murmulis

4/10/2012 9:46:52

Eu, beidziet, šoreiz es esmu par tiem poličiem, ir pēcsvētku diena un cilvēki tomēr ir pārgalvīgi. Neaprēķina var vai nevar braukt.

Interesanti vai kāds ir aizturēts vai nav...

3. Murmulis

4/10/2012 9:48:11

Nu un protams par to, ka nestādījās priekšā un par ko apturēja, nu slikti, rājiens un pēriens viņiem!

4. L39

4/10/2012 10:29:06

jaa,man arii nozinjoja,ka tur staav ap astonjiem no riita! itkaa kautkaads jauns aparats,neesot pat jaasuukaa,kaa uzraadot.sviests...

5. experts

4/10/2012 12:36:40

kārtējā nedabūjusī lose ,kas piedevām, vēl drošvien baidās bremzēt un stūri pagrozīt

6. Anonīms

4/10/2012 12:55:04

kop kura laika ir jastadas prieksā???

7. tukumniece

4/10/2012 13:40:52

nu sāksim ar to, ka viņam nekas nav jāskadro sīkāk - pietiktu ar to, ka teiktu ka ir pārbaude. vai tev kaut kas no tā mainītos? un var padomāt, ka kāds īpaši pievērš uzmanību viņa stādīšanai priekšā. man, piemēram, vispār vienalga kāpēc apturēja, un kā viņu sauc, nekad to neatceros. galvenais pie kā piekasās un kāds ir protokols, jo noteikti pēc tam varu to pārsūdzēt - un tie parasti ir man par labu!

8. Audi

4/10/2012 18:11:34

Es pats paprasīju lai nosauc vārdu uzvārdu. Gribu pazīt sejā mūsu vietējos varoņus. Ne ta atkal kāds izcelsies braucot dzērumā vai šaujot sev kājā, vismaz zināšu kurš purns.

9. 123

4/10/2012 23:37:02

Lai šādas ceļu policijas patvaļības neatkārtoajs, ierosinu katram iepazīties ar sekojošu 2012.gada 3.janvāra Administratīvā rajona tiesa spriedumu Lieta Nr.A420750510, kur, starp citu, tiesnesis atzinis, ka šajā lietā ceļu policija nepamatoti apturējusi autovadītāju un veikusi pārbaudes, pārkāpjot likumu! (Skat. links )

Tiesnesis, starp citu, atzinis sekojošo:
Likuma „Par policiju" 12.panta pirmā daļa nosaka policijas darbinieka tiesības, kas tam piemīt, pildot viņam uzliktos pienākumus. Tiesības apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati ir noteiktas minētā panta pirmās daļas 18.punktā un 20.punktā.
Saskaņā ar likuma „Par policiju" 12.panta pirmās daļas 18.punktu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā apturēt transportlīdzekļus un izdarīt to apskati (izņemot diplomātisko un konsulāro pārstāvju transportlīdzekļus), lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.
Saskaņā ar likuma „Par policiju" 12.panta pirmās daļas 20.punktu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.
Tādejādi ir secināms, ka policijas darbiniekam tiesības apturēt transportlīdzekli likumā ir paredzētas divos gadījumos:
1) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;
2) ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.
Tā kā transportlīdzekļa apturēšana ir saistīta ar personas tiesību un brīvību ierobežošanu, tad policijas darbinieks ir tiesīgs to darīt vienīgi likumā paredzētajos gadījumos. Arī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk arī - Senāts) ir norādījis, ka policijas darbinieka likumīgs rīkojums vai prasība ir tāds rīkojums vai prasība, kas izriet no tiesību normas, proti, šādam rīkojumam vai prasībai pēc sava satura jābalstās uz tiesību normām (sal.skat. Senāta 2007.gada 20.marta sprieduma lietā SKA-68/2007 9.punktu).
[11] Izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, tiesa nekonstatē, ka pieteicēja vadītais transportlīdzeklis būtu apturēts pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānota pasākuma izpildes laikā.
Tāpat tiesa par maz ticamu atzīst policijas darbinieka dienesta ziņojumā norādīto paskaidrojumu par pieteicēja vadītā transportlīdzekļa apturēšanas pamatu - policijas darbiniekam ir licies, ka pieteicējs vadīja transportlīdzekli, nepiesprādzējies ar drošības jostu. Tiesa minēto paskaidrojumu atzīst par maz ticamu, jo policijas darbinieks pieteicējam uzreiz nav darījis zināmas savas šaubas, lai arī noklusēt apturēšanas iemeslu nebija nekāda iemesla. Vienīgais, uz ko ir atsaucies policijas darbinieks, bija likuma „Par policiju" 12.panta pirmās daļas 20.punkts, kas pats par sevi nav uzskatāms par pietiekamu pamatu, lai apturētu transportlīdzekli. Proti, ir jāpastāv objektīvam un redzamam pamatam, lai transportlīdzekli apturētu, kuru policijas darbinieks pieteicējam nosaukt nevarēja. Tāpat, tiesa konstatē, ka policijas darbinieks dienesta ziņojumu ir rakstījis jūnijā, bet pieteicēja vadītais transportlīdzeklis bija apturēts martā - trīs mēnešus pirms dienesta ziņojuma sastādīšanas. Līdz ar to tiesai rodas šaubas par to, ka policijas darbinieks varēja tik detalizēti atcerēties tieši pieteicēja vadītā transportlīdzekļa apturēšanas iemeslus. Jānorāda, ka policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ikdienā saskaras ar daudziem transportlīdzekļa vadītājiem, kas liek šaubīties par to, vai ir iespējams atcerēties jebkuru gadījumu. It īpaši pie apstākļiem, ja nav bijis konflikta un saskarsme ar konkrēto vadītāju ir bijusi tikai pāris minūtes, kā tas bija gadījumā ar pieteicēju.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, tiesa uzskata, ka policijas darbiniekam nebija tiesību apturēt pieteicēja vadīto transportlīdzekli, jo nav konstatējams neviens no likuma „Par policiju" 12.panta pirmajā daļā norādītajiem pamatiem, kas policijas darbiniekam piešķirtu tādas tiesības.
[12] Pieteicējs lūdz atzīt par prettiesiskām arī tās policijas darbinieka darbības, kas sekoja pēc tam, kad pieteicēja transportlīdzeklis bija apturēts - transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu pārbaudi, kā arī prasību veikt testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā.
Saskaņā ar likuma „Par policiju" 12. panta pirmās daļas 2. punktu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personību apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota policijai, proti, lai šādu dokumentu pārbaudi veiktu, ir pietiekami, ja policijas darbiniekam pastāv pamatotas aizdomas par likumpārkāpuma izdarīšanu.
Tā kā tiesa nav konstatējusi apstākļus, kas liecinātu, ka pieteicējs būtu turēts aizdomās par likumpārkāpuma izdarīšanu, policijas darbiniekam nebija tiesības pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 25.panta pirmajai daļai, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja pienākumu uzrādīt minētos dokumentus pēc policijas darbinieka pieprasījuma. Proti, konkrētajā gadījumā policijas darbinieka prasību uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus nevar uzskatīt par likumam atbilstošu, jo pieteicēja transportlīdzeklis apturēts bez tiesiska pamata, nepastāvot aizdomām par pieteicēja pieļautu likumpārkāpumu.
Ievērojot to, ka saskaņā ar likuma „Par policiju" 20.panta pirmās daļas 18.punktu, lai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, policijas darbiniekam ir tiesības tos apturēt tikai pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, tad policijas darbiniekam nebija tiesības pieprasīt, lai pieteicējs veic testu alkohola koncentrācijas noteikšanai pieteicēja izelpojamā gaisā.
Turklāt par to, ka pieteicējs būtu atradies alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, nekas cits neliecināja. Līdz ar to konkrētajā gadījumā nebija pamata veikt alkohola koncentrācijas izelpojamā gaisā pārbaudi, pamatojoties uz likuma „Par policiju" 12.panta pirmās daļas 17.punktu, kas policijas darbiniekam vispārīgi piešķir tiesības pārbaudīt personas ar portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm. Proti, minētās tiesības policijas darbiniekam ir piešķirtas, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu. Tā kā konkrētajā gadījumā nebija ne mazākā pamata uzskatīt, ka pieteicējs būtu pieļāvis tādu likumpārkāpumu, kas būtu saistīts ar transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, tad policijas darbiniekam nebija tiesiska pamata pieprasīt, lai pieteicējs veic testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā.
[13] Ņemot vērā iepriekš norādīto, tiesa uzskata, ka pārsūdzētais Lēmums ir atzīstams par prettiesisku administratīvo aktu, jo pieteicēja vadītais transportlīdzeklis bija apturēts bez likumā paredzēta tiesiska pamata, kā arī policijas darbiniekam konkrētajā faktiskajā situācijā nebija tiesību prasīt pieteicējam uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, kā arī uzlikt par pienākumu pieteicējam veikt testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā.

Likums Par policiju - links

10. Mir perevernulsa

4/11/2012 15:40:43

pārkāpēji aptur godīgos šoferīšus

11. Anonīms

4/11/2012 18:45:47

nu tad tik nestajamies un laižam tālāk....menti priekš lohiem...

12. Anonīms

4/11/2012 18:47:35

kopš kura laika policijai nav tiesibu pieprasit uzrādīt dokumentus???? šads tiesnesis pats isti nesaprot ko viņš dara

13. Kaspars

4/11/2012 19:58:09

Man arī pirmā doma bija spiest gāzi grīdā, nevis bremzi. Ko gan domāpolicists apturot mani ar stāžu 20 gadi bez pārkāpumiem, ka viņam pašam neskatāmas piezīmes, rājieni, neatbilstības amatam un vēl saz kādi pārkāpumi, csn pats neievēro un visa viņa saime. Stulbi kaut kā. Labi ka tādas akcijas reizi gadā un retāk.

14. to Kaspars

4/12/2012 17:23:49

A tu pamēģini neapstāties. Bez aizķeršanās ielaidīšu tavā lūznī visu aboimu, izdrāzīšu uz 8 soda punktiem vai liegumu, un mierīgi atrakstīšos!!!

15. ........

4/12/2012 17:31:50

Skato te visi pēdējā laikā izlaidušies, baigi pārgudrie palikuši. Nekas, bišķi patrenēsim urīna saturēšanu. Principa pēc, nedod dievs, kādam nebūs mašīnā bugatieris vai aptieciņa, vai mēģinās ko smilkstēt. Ižķidāšu mašīnu tur pat uz ielas līdz pēdējai skrūvītei, un iemesli atradīsies. Paldies teiksiet gudrajiem d**sējiem!

16. jautājums 15-ajam

4/12/2012 18:00:56

Kas ir "bugatieris"?
Un kā mūs var ietekmēt tas, ka Jūs, rakstītāj, trenēsiet savu urīna saturēšanu?
Paldies par atbildēm jau iepriekš!

Ar cieņu , Imants

17. experts

4/12/2012 21:07:11

ugunsdzēšamais aparāts
14. cepums

18. Milicis

4/13/2012 1:00:55

Vienreiz lielie milici ar saviem bugatieriem norausies no administrativas rajona tiesas, otreiz vairs nestadinas, ja negribes doties meklet citu darba vietu! Skaidrs, ka ja nav pamatotas aizdomas, apstadinat nevar, tadel ari velaks konstatejums par bugatieru trukumu vai aptiecinu trukumu vai veel kaut kaa trukumu ari bus prettiesisks, ka mes varam to izsecinat no tiesnesa rakstita!

19. to 123

4/13/2012 11:02:48

Tad zināšanai- reidi kā reiz atbilst likuma "Par policiju" 12.panta 1.daļas 18.punktam un policijai bija pamats plānota (tātad arī dokumentēti plānota) reida laikā apturēt vadītājus, lai pārbaudītu, vai vadītāji nebrauc reibumā. Par reidiem bija informācija presē, televīzijā. Un ja kāds pārsūdzētu tiesā, tad šoreiz tiesai uzrādītu kādu reida pavēli un spriedums nebūtu labvēlīgs vadītājam. Tajā iztirzātajā spriedumā jāpievērš uzmanība apstāklim, ka policisti it kā bez pamata stādinājuši un likuši pūst trubiņā. Ja būtu paskaidrojuši, ka jau p[a gabalu tas auto brauca dīvaini, tāpēc bija pamats to apturēt, pamatojoeties atkal uz citiem likuma pantiem, tad diez vai tas spriedums būtu tāds. Starp citu- jāstādās priekšā nav, tikai ja Jūs to pieprasāt, tas ir, ja kāds nemāk lasīt un nevar saburtot uzlīmi ar uzvārdu. Tiesa skata konkrētas lietas, tā ka nevajag vienu spriedumu attiecināt uz visiem gadījumiem un maldināt tautu.

20. 123

4/13/2012 11:54:51

Japiekrit, ka ja ir planots reids, tad dabigi, ka rakstits augstak, var stadinat! Citadi jau nevaretu veikt pat elementaras lietas, ka noziedznieku tvarstisana, ka sie izbegusi utml. Par to divaino brauksanu gadijumos, kad nav reids, protams, ka var viskautko izdomat, tas jau ir faktu jautajums, kuru japierada policijai visticamak, ka auto brauc taa it ka piedzeries! Kaa to pieradit - ar policistu liecibam? Tiesa pret tam, ka redzams augstak, izturas ar piesardzibu! Ja vel autovaditajs ar mobilo nofilme, ka policists uz sitiena nevar pamatot apturesanas iemeslu, tad visticamak tiesa policistam nenotices, ka tas ir augstak minetaja gadijuma! Secianjums - protams, ka plicijai ir plasas pilnvaras, bet tomer nav taa, ka vini var riikoties, ka ienak prata, ka te viens augstak aprakstijis savas pilnvaras it kaa butu monarhs viduslaikos!

21. Anonīms

4/13/2012 12:34:42

Reids bija plānots lai novērstu uzmanību no cien,policijas darbinieku pašu promilēm pēc svētkiem

22. es turpinu...........

4/13/2012 18:04:08

Ko Jūs te murgoj par plānotiem reidiem? Kas man var aizliegt stādināt? Lai pārbaudītu vai Jums ir vad. apliecība vai nav, man nevajag neviena atļauja. Vai varbūt man jāgaida kad būs pamatots iemesls sādināt, piemēram uzlīme uz mašīnas ""Vadu auto bez vadītāja apliecības""

Un Imant! Urīna saturēšan vai nesaturēšana Tev būs tad, ja tu tik pat gudri d**sīsi, kad es Tevi apturēšu!!!

23. es arī turpinu...

4/13/2012 18:17:15

NESTRESO! ir, jau ir mums aptieciņa, un bugatieris arī ir, pat kāda beisbola nūja atradīsies, lai to tavu čuru saturēšanu pārbaudīt. žēl tik, ka tie reidi baigi reti, līdz jāņiem vai ziemassvētkiem ilgi jāgaida. tikām jau visas lodes pats sev kājā būsi salaidis.

24. Imants

4/14/2012 10:00:03

Man patīk, kā kāds, kuru skolā podā mērcējuši un mācījuši saturēt, tagad izliekas par baigo veci! Citur jau tās metodes viņš nav uzzinājis, kā tikai skolā vai armijā uz savas ādas. Atceros dažus no dienesta laikiem Sužos!

25. pp

4/14/2012 13:36:17

to Imants

No 10 policistiem varbūt viens atbilst Tavam raksturojumam. Tā kā Tu, par nožēlu, domā lielākā daļa sabiedrības. Piemēram starp maniem pāziņām policistiem pārsvarā ir tādi, kas skolas laikā bija lielākie huligāni, un spēlēja pirmās vijoles gan vidusskolās, gan profenēs vai studijās. Ir protams zināmi arī memļaki, bet, kā jau teicu tad 1 pret 10 vai pat 20. Visi tak zin savus vietējos policistus, un ir tusējušies ar viņiem skolās utt , vienkārši policists ir jānolej ar sūdiem, un tie abižotie (kas ir saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem) ir vis labākais veids kā to izdarīt.

26. neviens nau abižots

4/14/2012 14:03:54

Tukuma iecirknī 2009.gadā viena amatpersona brīdināta par neatbilstību ieņemamajam amatam, trim amatpersonām izteikti rājieni un trim - izteiktas piezīmes, 2010.gadā viens darbinieks brīdināts par neatbilstību ieņemamajam amatam, trim izteikti rājieni un sešiem - izteiktas piezīmes, 2011.gadā divas amatpersonas atvaļinātas no dienesta, trim policistiem samazināta amatalga, diviem - izteikti rājieni un sešām amatpersonām izteiktas piezīmes, uzskaitīja Laidiņš.

Līdztekus tam 2009.gadā par kukuļņemšanu aizturētas četras amatpersonas, no kurām trīs amatpersonas jau notiesātas ar reālu brīvības atņemšanu. 2010.gadā par informācijas nelikumīgu izpaušanu aizturēta viena amatpersona. Kriminālprocess tālākās izmeklēšanas veikšanai nosūtīts VP Iekšējās drošības birojam. 2010.gadā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu aizturēta viena amatpersona. Arī šis kriminālprocess tālākās izmeklēšanas veikšanai nosūtīts VP Iekšējās drošības birojam. 2011.gadā par kukuļņemšanu no personām, lai tās varētu izvairīties no tiesas piespriestā administratīvā aresta izciešanas, aizturēta viena amatpersona, kura jau ir notiesāta ar reālu brīvības atņemšanu.

Kā ziņots, iekšlietu ministrs ir uzdevis izvērtēt Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbu un disciplīnu tajā, jo šī iecirkņa darbinieki pēdējā gada laikā jau vairākkārt nonākuši pretrunā ar likumu.

Jau ziņots, ka 17.martā Engures novadā, uz Tukuma-Jelgavas šosejas, Tukuma iecirknī strādājošs policists izraisīja divu automašīnu sadursmi, kā rezultātā cieta pieci cilvēki, no kuriem viens vēlāk slimnīcā miris. Turklāt policists atradies 2,4 promiļu alkohola reibumā.

Tāpat šajā iecirknī iepriekš strādājošie brāļi Deniss un Pāvels Hristoforidi, kuri patlaban tiek tiesāti tā dēvētajā Jēkabpils traģēdijas lietā, regulāri pārkāpuši likumu un arī tiesas zālē neskopojas ar dažādiem atklājumiem par disciplīnas trūkumu Tukuma policijas iecirknī.

Kā šodien Latvijas Radio raidījumā «Krustpunktā» uzsvēra Kozlovskis, gada bilance par šo iecirkni ir ļoti slikta, un tas darot kaunu visai policijai.

Pārbaudē ministrs uzdevis noskaidrot, kur ir patiesā problēma, ka Tukuma iecirkņa darbinieki regulāri nonāk pretrunā ar likumu.

27. Imants to PP

4/14/2012 17:10:21

Nu piedod, pazīstu arī sakarīgus ļaudis starp policistiem, un tādu nav maz, arī kopā dienēts ar dažiem (bet ne Tukumniekiem). Bet to gailīti kas te lēkā par saturēšanu savādāk neraksturosi. Kā jau teicu , Sužos tādiem ātri vieta atradās. Tādi tak nav cieņā arī starp savējiem- policistiem.

28. Modžus

4/14/2012 21:54:30

Neredzu nekādas problēmas.Jo mazākpolicists runā jo labāk.Labdien un čau ja strīds nau.

29. Plande

4/20/2012 9:09:06

Neredzu nokādas problēmas, ja policists darbā guļ. Varu ātrāk braukt, līdz ar to laicīgāk darbā tieku.
Kā tevi sauc?
Ko teiksi?  
Ievadi pirmās četras zīmes no teksta: igakgbi
 

Smaidiņu apzīmējumi!

:) :( ;) 8) :D :b >D :\ >: :rolleyes :evil
 
:| :O :x :I :8o 0] :smokin :hat :rollin :lol :fuck
NEVARI ATRAST?
STATISTIKA

Patreiz portālā 2097 raksti,  131 neapstiprināti.
Raksti šodien: 0
Raksti vakar: 0
Raksti aizvakar: 0
Raksti pagājušomēnes: 0

Sludinājumi šodien: 0
Sludinājumi vakar: 0


A

 

@
***

 


Arhīvs | Administrācija | Lietošanas noteikumi | |
  
© 2006  tukums.info
 Visa informācija kas šeit publicēta ir publicētāja vai TUKUMS.info administrācijas īpašums.
Par publicētāja rakstīto tekstu vai foto materiālu TUKUMS.info atbildību nenes.
Izstrādāts un uzturēts SIA "DEMO.LV"